InleidingMilieu-organisaties voorspellen dat in de nieuwe eeuw WATER en STILTE de ernstigste schaarste-artikelen zullen worden op milieugebied.
Zeker in dichtbevolkte gebieden (zoals grote delen van Nederland) wordt het geluid van vogels steeds vaker verdrongen door modern lawaai. Mens en dier hebben behoefte aan gebieden waar de stilte wordt gerespecteerd.

Een Stiltegebied is een gebied dat wordt beschermd tegen te veel geluid. Je moet er heerlijk kunnen genieten van de vogels, luisteren naar het "geluid van de stilte".

De Nederlandse regering heeft richtlijnen opgesteld waarmee de provinciale bestuurders gebieden in hun provincie kunnen uitroepen tot "stiltegebied". Elke provincie heeft de richtlijnen op eigen wijze geïnterpreteerd. In dit deel van de Site of Silence worden alle tot stiltegebied uitgeroepen delen van Nederland vermeld. Aangezien er (nog) geen nationaal overzicht van bestaat, hebben individuele provincies een bijdrage geleverd.

Het onderscheid tussen STILTEGEBIEDEN en NATUURGEBIEDEN is niet erg duidelijk. Sommige provincies kunnen dan ook niet met zekerheid zeggen of de door hen toegezonden natuurgebiedenlijst ook volledig op deze pagina van stiltegebieden thuishoort.