Kaarten en puzzelstukjes

Indonesië

Ernst van Toll heeft een restaurant Surabaya in Middelburg. Zijn naam werd genoemd op de website van P.Kanters, die erg enthousiast is over de kookcursus die hij bij Ernst volgde.

Ernst stuurde een e-mail. Hij werd geboren in 1942 (Saranang, Indonesië).

Zijn vader Daniël werd geboren in 1900 te Padang Indonesië. Deze Daniël is op zijn beurt weer een zoon van de Daniël die in 1870 in Zeist werd geboren en als Nederlands militair in het Knil leger diende.

Familie dus! De oma van Ernst woonde in Indonesië.

Een interessant telefoongesprek met Ernst leverde al veel informatie op, maar later kwamen exactere gegevens, waardoor het mogelijk werd om deze Indonesische tak van de stamboom te tekenen.

Kenneth van Toll werkt bij Emerce. Deze naam werd op een website over ansichtkaarten van Zeeland in een adem genoemd met de plaats Jakarta. Bovengenoemde Ernst blijkt de vader van Kenneth te zijn.


Nog een van Toll dook op via een telefoonboek website:
D van Toll in Rozenburg: Hier neemt een mevrouw de telefoon op, die de moeder van Ernst blijkt te zijn, Constance Helena van Toll-Coppen. Zij is de weduwe van de Daniël die in 1900 geboren werd.
Zij vertelt over haar vier kinderen, haar kleinkinderen en jawel ook al flinke achterkleinkinderen.
Meer details vernamen we van Ernst. Deze gegevens zijn inmiddels verwerkt in de stamboomtekening.
Geschiedkundige Jurriaan van Toll wordt genoemd in de nieuwsbrief van de International Internet Genealogical Society. Een citaat:

"(Een korte geschiedenis over de verzameling van Nederlands-Indonesische genealogie)
...Pas in de jaren 1960 werd begonnen met het bewaren van familiegegevens door Tjalie Robinson, met behulp van zijn tijdschrift, de MOESSON (voorheen Tong-Tong genoemd.) Hij vond de geschiedkundige Jurriaan van Toll bereid om over de Indische families te schrijven. Hij begon een verzameling op te zetten en de meer dan 100 artikels zijn inderdaad een erg waardevolle bron van literatuur!
...Op 15 februari 1973, twee jaar na het overlijden van Jurriaan van Toll, werd het IFA opgericht. Haar hoofdtaak was indertijd het redden van gegevens, maar tegenwoordig fungeert het ook als een bron van informatie voor de Indische nakomelingen..."

Genoemd op internet: titel van boek over genealogie door J. van Toll "Van eenen bloede. Wat men verstaat onder Sibbekunde."


Indisch Familie Archief

Naar aanleiding van een brief zocht de heer Koster van het IFA het een en ander uit. Een bezoek aan het IFA in Den Haag leverde daarna vooral nieuwe puzzelstukjes op en bovenstaande krantenfoto van onderzoeker ("navorser") Jurriaan. De nieuwe puzzelstukjes zijn nog niet aan de stamboom te passen. Hier komen ze in chronologische volgorde:

Anna Maria van Toll, geboren 3-1-1801, is een dochter van Abraham Arnoud van Toll en Geertruida Snoek.Josephus Levinus van Toll was suikerfabrikant in Ardjawinangoen (Indonesië).
Hij trouwde op 19 feb 1843 te Batavia met Margaretha Elisabeth Schaeffer (weduwe van Christoffel Brugman). Josephus Levinus kreeg vier kinderen. De eerste twee werden in Cheribon (Indonesië) geboren: Anna Levina Emma (geboren 8-12-1843) en François Thedoor (geboren 22-11-1845).
Daarna is Josephus kennelijk naar Nederland verhuisd, want de andere twee kinderen (van wie geen namen bekend zijn) werden geboren in Arnhem. Een dochter op 19-7-1847 en een zoon op 30-8-1853. Arnhem valt buiten het gezichtsveld van het IFA. Misschien kan een Nederlands archief hier ooit meer over vertellen.Verder wordt er in het IFA melding gedaan van Anna Levina Henriëtte van Toll. Zij werd in Jutphaas geboren op 16-6-1854 en overleed op 3-6-1925 op West-Sumatra (Fort de Cock). Zij trouwde met Frederik Hendrik Jacob Anton Wilmar, die op 29-5-1886 te Salatiga geboren was.


Drie tekstregels in het dossier "van Toll" hebben betrekking op Daniël van Toll, de vader van de nu in Middelburg wonende Ernst van Toll. Letterlijk staat er:
Van TOLL.
Daniel, erkend Padang 24 januari 1900.
Sartje, geb. Ngawi 26.8.1903.

De datum waarop Daniël als een van Toll erkend werd is gelijk aan zijn geboortedatum. De drie jaar jongere Sartje is vermoedelijk zijn (half)zusje.

In een ander document wordt de zelfde Daniël genoemd als employe B.P. Mij. te Tjepoe en dat hij getrouwd is met C.H. Coppen.


Tot slot bleek dat "navorser" Jurriaan van Toll tijdens zijn leven (1895-1970) vier maal in het huwelijk trad. Telkens in Den Haag. Waarschijnlijk is Jurriaan zelf nooit in Indonesië geweest.
1. Van 18-6-1919 tot 9-4-1927 was hij getrouwd met Frederika Theodora Niericker (geb. 26-1-1898).
2. Van 27-8-1930 tot 23-6-1937 was hij getrouwd met Catharina Geertruida Niericker (geb. 27-1-1907). Uit dit huwelijk kwamen twee kinderen, Jurriaan Frederik (6-8-1931) en Floris Hartger (28-1-1934), allebei geboren in Den Haag.
3. Van 18-8-1937 tot 23-7-1957 was hij getrouwd met Maria Theresia Müller (geb. 15-8-1920, Bottrop, Duitsland). Zij hadden samen een dochter Maria Teresia Sophia (geb. 13-5-1944, Amsterdam).
4. Van 6-9-1957 tot zijn sterfdatum 6-1-1970 was hij getrouwd met Eliza Hebe Droste (geb. 25-4-1917, den Haag). Jurriaan had heel veel genealogisch onderzoek gedaan, maar Eliza heeft alles weggegooid.

Navraag bij de familie Niericker leverde weinig informatie op over Jurriaan. Daar was hij bekend als de echtgenoot van Frederika Theodora (het eerste huwelijk). De geboortedatum en namen van ouders klopten, maar het tweede huwelijk waaruit de kinderen zijn voortgekomen, wordt niet vermeld in de papieren van de familie Niericker.
Tot zover de bevindingen in het Indisch Familie Archief in september 2000. Hopelijk wordt het verband tussen de puzzelstukjes en de stamboom in de toekomst nog duidelijk.

In 2004 kregen wij bericht van Rob Hofschreuder. Hij is een zoon van Frederika Theodora Niericker, die na het huwelijk met Jurriaan opnieuw trouwde. In tegenstelling tot eerdere berichten zijn de stamboomgegevens van Jurriaan niet vernietigd, maar opgeslagen in een archief in Weesp. Zijn naam werd daar overigens gespeld als Juriaan van Tol (dus 1x R en 1x L). Rob Hofschreuder schrijft hierover:

"Ik was opzoek naar gegevens van de familie Niericker en vond in zijn archief zeer persoonlijke gegevens zoals het trouwboekje uit 1919 van hem met mijn moeder, evenals bescheiden die op zijn huwelijk met haar zusje betrekking hadden en afschriften van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten die betrekking hadden op de door mijn oom gemaakte genealogieŽn. In dit archief vond ik ook correspondentie en andere bescheiden, die ik alleen heb geraadpleegd voorzover die voor mij van belang waren. Volgens zijn zoon F.H. van Tol is dat bij de verdeling van de erfenis van zijn vader besloten zijn genealogisch archief aan een organisatie voor genealogisch onderzoek te schenken t.b.v. raadpleging en onderzoek door derden."

Jurriaan zou wel afstammen van de families die genoemd worden in het hoofdstuk Ridders (elders op deze website), maar gezien de schrijfwijze met één L ligt de familierelatie met de stamboom van Van Toll waarschijnlijk in een verder verleden dan wij tot nu toe dachten.


HOME